YSL ENVELOP CHAIN WALLET IN GRAIN DE POUDRE EMBOSSED LEATHER  สีดำล้วน
YSL ENVELOP CHAIN WALLET IN GRAIN DE POUDRE EMBOSSED LEATHER  สีดำล้วน
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery YSL ENVELOP CHAIN WALLET IN GRAIN DE POUDRE EMBOSSED LEATHER  สีดำล้วน
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery YSL ENVELOP CHAIN WALLET IN GRAIN DE POUDRE EMBOSSED LEATHER  สีดำล้วน

YSL ENVELOP CHAIN WALLET IN GRAIN DE POUDRE EMBOSSED LEATHER สีดำล้วน

ราคาปกติ
20.999,00 kr
ราคาขาย
20.999,00 kr
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี

กระเป๋าใหม่ออกช็อปพร้อมใบเสร็จ

Size  7.4 X 4.9 X 1.3 inch